Bạn có phải là mọt phim cổ trang Trung Quốc?
Bạn thích phim nào nhất nè?