Bạn có thực sự là Les hay Gay không ?
Hừm, giới tính có vẻ khá quan trọng, dựa vào những ý hay ho . Bạn sẽ là ai ? ĐẶC BIỆT LÀ TÌNH CẢM.