Bạn thuộc giới tính nào trong ABO (Omegaverse)?
ABO là một thể loại đam mỹ (bách hợp?) mà trong thế giới đó, nam có thể sinh con (và nữ có thể thụ tinh -:))) Ngoài giới tính nam và nữ ra, thế giới đó được vận hành bởi ba loại giới tính mới: Alpha- The Leader, Beta- nThe Worker và Omega- The Queen.