Expecto Patronum ! Thần hộ mệnh nào sẽ giúp bạn đẩy lùi bóng tối?
"Loại ma thuật kỳ bí và cổ xưa này dùng để triệu hồi thần hộ mệnh ma thuật, là sự hội tụ của tất cả cảm xúc tích cực nhất trong người. Bùa chú Patronus này rất khó thực hiện và rất nhiều kẻ đã không thể tạo nổi một Patronus có được hình thù hoàn thiện, bởi thần hộ mệnh chỉ có thể xuất hiện dưới lớp vỏ của một loài vật mà người có chia sẻ sự tương giao sâu sắc." (Lời mở đầu của Sách Thàn Chú, Miranda Goshawk)